Home

Iknowvative

Iknowvative adviseert en ondersteunt ondernemingen, kennisinstellingen en overheid in complexe samenwerkingstrajecten. Innoveren doe je niet meer alleen, maar in de keten of in een netwerk. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Iknowvative brengt de juiste partners samen, zorgt voor vertrouwen tussen de partners, verbindt kennis, structureert processen en houdt daar de vaart in.

Wat maakt vernieuwende concepten en producten kansrijk?
Hoe selecteert u de beste ideeën?
Hoe reduceert u risico’s?
Hoe verdeel je de opbrengsten?
Hoe kunnen netwerken en partnerships worden opgezet en productief gemaakt?
Hoe zorg je dat partijen elkaar voldoende vertrouwen om te komen tot een samenwerking waarin ze elkaar zaken gunnen?

Iknowvative creëert draagvlak binnen uw organisatie en tussen organisaties. Haalt de kwaliteiten in mensen naar boven. Met als tastbaar resultaat: sneller, kosteneffectief en succesvol innoveren.

Inspiratie voor innovatie
jtemplate.ru - free extensions Joomla